De Molenveld­wijk is de buurt aan het station in het centrum van Herent, in de schaduw van de Mollekens­berg. Deze nagelnieuwe buurt is uitgestrekt en verwel­komt veel nieuwe inwoners die de buurt of het dorp nog niet zo goed kennen.

Daar willen we iets aan doen! Het allerfijnst zou natuurlijk zijn dat de buren elkaar spontaan vinden en zelf het initiatief nemen om bv een buurtfeest op poten te zetten. Maar alle begin is moeilijk, en dus geven we wat duwtjes in de rug.

Eerst richtten we de werkgroep Molenveld op (zie verder) en meteen ontstond het idee om een buurtkrantje te lanceren, de Molenveldgazet. Ondertussen is nummer 5 al in alle brievenbussen bezorgd.

Omdat we snel verbindingen wilden stimuleren met het hele dorp, dachten we aan een groots dorpsfeest: zondag 23/10 is er een gratis straat­the­a­ter­fes­tival “Samen op straat” midden in de wijk. Alle inwoners van Herent zijn uitgenodigd en kunnen zo ook kennismaken met de nieuwe straten in de wijk. Twee vliegen in één klap! Veel mensen kennen de wijk immers wel van ver, maar door dit festival geven we hen de kans om ook ter plaatse de sfeer en couleur locale op te snuiven en te proeven.

De Molenveldgazet

De Molenveldgazet is een buurtkrant voor en door inwoners van de Molenveldwijk. Dit krantje biedt een platform aan de inwoners om hun talenten te etaleren, ideeën te lanceren, zoeker­tjes te plaatsen of leuke weetjes te delen. Met dit krantje ontwikkelt de wijk stap-voor-stap zijn eigen smoel en verbinden we inwoners met elkaar. Buren kennen hun straat, de straten vormen de wijk, en de wijk wordt een warme en zorgzame buurt!

Inwoners kunnen vrijblijvend meewerken aan dit krantje. Heb je een idee, schrijf je graag een artikel of wil je mee helpen bussen? Mail dan naar redactiemolenveldgazet@gmail.com

Wil jij eens snuisteren in de Molenveldgazet? Klik dan hier.

De Molenveld werkgroep

Omdat de wijk nog maar net tot leven komt, werd er vanuit de gemeentelijke dienst Vrije Tijd een werkgroep opgestart.

De werkgroep is “multidis­ci­pli­nair”, een startup, een lerend netwerk, om de buurtwer­king verder vorm te geven en te onderzoeken hoe we een positieve vibe kunnen genereren in deze wijk. In het team zetelen de gemeen­te­lijke diensten Cultuur en Welzijn, Volkswoningbouw, de wijkagent,  Oostrem vzw, Ferm, Samana en nog vele andere.

De gemeente Herent groeit, er wordt veel gebouwd en de schaal vergroot. Toch willen we de samenhorigheid bewaren en het dorpse gevoel. We stimuleren de buurtwerkingen en bieden laagdrempelige contactmomenten aan inwoners. Zo proberen we ook sneller signalen op te pikken van zorgvragen, isolement of psychische kwetsbaarheid. Ons lokale sociale beleidsplan komt zo in de praktijk tot uitvoering.  

Wens je meer informatie over de werkgroep Molenveld dan kan je contact nemen via:

robbe.hendrickx@oostrem.be Zorgzame buurten, Robbe is buurtwerker in de Molenveldwijk

jan.ieven@herent.be dienst cultuur

Robbe Hendrickx