Op zondag 24 oktober organiseren we de opening van de kerk als openbaar gebouw. Het wordt een groots dorpsfeest. het straat- en theaterfestival 'Samen op straat' wordt voor de gelegenheid van Winksele naar Veltem overgebracht. In de kerk worden de feesten geopend om 13:30 u met de vele notabelen van het dorp en de provincie. Aansluitend starten de activiteiten in het straat op.

Kerk in de kijker #buurthuisopkruissnelheid  


13:30     Zangkoor Kobe-Lientjes             

13:40     Inleiding Parcum            

13:45     Vertegenwoordiging Kerkfabriek en Pastorale

13:50     Burgemeester Pollers  

13:55     Gedeputeerde Gunther Coppens         

14:00     Receptie            

14:00     Opening expo rond de herbestemming van de kerk

14:30   Dansaccent (5 min)

15:00   Zangkoor de Kobe-Lientjes (10 min)

15:15   Dansaccent (5 min)

16:15   Dansaccent (5 min)


Wat brengt de toekomst

In kader van het traject ‘Eeuwig leven voor landelijke kerk’ voor de Sint-Laurentiuskerk van Veltem hebben de kerkfabriek, het CKB, de pastorale ploeg en de gemeente Herent onder begeleiding van PARCUM een projectplan geschreven voor de onttrekking aan de erediensten van het de kerk. De afgelopen maanden werd dit traject uitgerold en zetten we de resultaten in de kijker op zondag 24 oktober 2021 om 13:30 u. in de Kerk van Veltem.

Tegen december 2021 zullen gemeente, kerkfabriek, CKB en pastorale ploeg een rapport kunnen voorleggen over het afgelopen traject waarin de volgende zaken worden uitgeklaard die nodig zijn voor een definitieve aanvraag tot “onttrekking aan de eredienst” (i.e. herbestemming) bij de hulpbisschop van het Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen, Mgr. Vanhoutte:

  • Een duidelijke omschrijving van de toekomstige invulling en hoe deze aan een ‘waardig’ gebruik voldoet.
  • Heldere afspraken over het toekomstig beheer van de kerk.
  • Een helder plan in verband met de toekomst van het roerend religieus erfgoed van het kerkgebouw (op basis van de inventaris en waardering, een herbestemmingsplan)

Verwacht wordt dat de officiële aanvraag tot onttrekking kan worden ingediend eind 2021, begin 2022 op basis van de opgedane ervaringen tijdens het pop-up traject in 2021 na positief advies van de pastorale ploeg, de kerkfabriek en het CKB.


Dorp aan Zet #buurthuisopkruissnelheid - Gemeente Herent