De Grote Kornemuze

wandelconcert

Tickets

zo. 21/10/2018 | 15u30
zo. 21/10/2018 | 16u50

Locatie

samen op straat
dorpsplein Winksele
3020 Herent
België


De Grote Kornemuze is een groep van 30 à 40 muzikanten die de Vlaamse doedel­zakken bespelen. Zij staat
onder de vakkun­dige en artistieke leiding van Bart De Cock. Deze heeft vaak meerstem­mige arrange­menten
gemaakt voor gewone doedel­zakken in G, maar ook aangevuld met lage C-doedel­zakken en een grote
trom.
De Grote Kornemuse treedt vaak op in stoeten, proces­sies en histori­sche evenementen.
Hun repertoire bestaat uit traditi­o­nele en nieuw gecompo­neerde volksmuziek uit de Lage Landen
(Vlaanderen, Nederland, Wallonië): marsen, instru­men­tale melodieën en dansnum­mers.
Op een evenement als Samen op straat moeten deze muzikanten zich zeker laten horen op hun
doedel-, moezel-, of pijpzak…

Dan comt de grote cornemuse
Ende pijpt hem turelu­rure­leruut…